Cayma Hakkı ve İade Koşulları

 1. Müşteri, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içerisinde Form Assist Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Yazılım Ticaret Anonim Şirketi (Form Assist)’ne  iletilmesi gerekli olup, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 günlük kanuni cayma hakkı süresi dolmadan, açık bir şekilde, yazılı/sözlü olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Form Assist’e yöneltilmesi yeterlidir.
 2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde müşterinin veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 3. Müşteri cayma hakkını kullanmak için, cayma kararını bildiren başkaca açık bir beyanda da bulunabilir. Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü müşteriye aittir.
 4. Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildiriminin yanı sıra 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen Ürünün gönderildiğine ilişkin fatura aslının Form Assist’e iadesi gereklidir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Form Assist’e teslim edilmesi zorunludur. Müşteri, Ürünün mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen kullanım ve/veya değer azalmalarından ve/veya hasarlardan sorumlu olacaktır.
 5. Ancak müşterinin kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
  a- Müşteri özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, müşteri siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil),
  b- Kozmetik ve benzerleri ile çikolata ve benzerleri gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
  c- Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar (yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb.)
  d-Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
  e- Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
  f- Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
  g- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
  h- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
  i- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
  j- Müşteri onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve
  k- Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile müşteri ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
 1. Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, müşteri, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde üründe meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe değişiklik veya bozulma olursa müşteri cayma hakkını kaybedebilir ya da Form Assist tarafından kabul edildiği hallerde, müşteriye iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.
 2. Söz konusu cayma hakkının müşteri tarafından süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gün içerisinde, Form Assist’in aşağıdaki adresine gönderilmesi zorunludur:
Adres: FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3 D:43 Ümraniye 34771 İstanbul
Telefon: 0216 706 11 22
Fax: 0216 706 11 22
E-posta: [email protected]
 1. Ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Müşteri Ürünü, söz konusu kargo firmasının, bulunduğu ilçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde Müşteriden masraf alınmaz. Form Assist [Pozitif Kargo] ile anlaşmalıdır.
 2. Bu iade işleminde Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Müşteri tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili belirtilen bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen Ürün iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
 3. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Form Assist'e ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürünün Müşteriye teslim masrafları Müşteriye, Ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir.