MADDE 1 : KONU

İşbu ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 1.1 ALINAN ÜRÜNLER

Adı , kodu

{foreach from=$Siparis.line_items item=SiparisSatiri}
    {$SiparisSatiri.quantity} adet x {$SiparisSatiri.name}
{/foreach}


Toplam Satış Bedeli : {$Siparis.total} – {$Siparis.currency}
Ödeme Şekli : {$Siparis.payment_method_title}
Teslim Edilecek Kişi : {$Siparis.billing.first_name} {$Siparis.billing.last_name}
Telefon numarası : {$Siparis.billing.phone}
Teslim Edilecek Adres : {$Siparis.billing.address_1} {$Siparis.billing.address_2} {$Siparis.billing.city}
Fatura Edilecek Kişi/Kurum : {$Siparis.billing.first_name} {$Siparis.billing.last_name}
Fatura Adresi : {$Siparis.billing.address_1} {$Siparis.billing.address_2} {$Siparis.billing.city}

MADDE 2: SATICI BILGILERI

  • Unvanı: Acts İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş
  • Adresi: F.Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2Sitesi 3.Bl. No:8 /C D:92 Ümraniye İstanbul
  • Eposta adresi: [email protected]

MADDE 3: ALICI BILGILERI (BUNDAN SONRA ALICI/HİZMET ALAN OLARAK ANILACAKTIR.)

  • Hizmet Alan Kişi: {$Siparis.billing.first_name} {$Siparis.billing.last_name}
  • Adresi: , {$Siparis.billing.address_1} {$Siparis.billing.address_2} {$Siparis.billing.city}
  • Telefon: {$Siparis.billing.phone}
  • Email/Kullanıcı Adı: {$Siparis.billing.email}

 

MADDE 4: MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI’ NIN KONUSU VE HIZMET BILGILERI

4.1 Hizmetin temel özellikleri (türü, adedi) www.formassist.net adresinde (Site) yer almaktadır. ALICI, hizmetin temel özelliklerini ve seçeneklerini Site üzerinden inceleyebilir. Promosyonlar, süresince geçerlidir. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ön bilgilendirme formuna, Site’ nin Nasıl Kullanacağım bölümünde (http://www.formassist.net/howto her zaman ulaşılabilir durumda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcının fiyatlarda bildirim yapmaksızın, dilediği zaman değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

4.3 Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni onaylayarak aşağıdaki hizmet ve/veya hizmetleri almayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Sitede yer alan hizmetlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, www.formassist.net internet sitesinde Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmet alımına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, sipariş verilen hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve hizmet alım sürecinin bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu her bir hizmet, site çalışanları tarafından 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ifa edilir. ALICI, site çalışanlarının gün içerisinde sürekli olarak çevrimiçi olmadığının bilincindedir. Elektronik satış ile alınan Form Assist Kredileri, hizmet ifası akabinde kullanılmaktadır. ALICI, çevrimiçi bir bağlantı hatası sonucu hizmet ifa edilemeden Form Assist Kredisinin azalması halinde, ücretsiz promosyon kodu alabilmesi için SATICI’ ya başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’ nın çevrimiçi bağlantı hataları ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakla beraber; SATICI, ALICI’ nın bu nedenle uğradığı zararı, kendisine yapılan yazılı bildirim akabinde derhal telafi eder.

5.3. SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde ifa etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde hizmet şeklini doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesinden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmetin ifası için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni elektronik ortamda teyit ettiğini, edeceğini, herhangi bir nedenle Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet ifası akabinde Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmet bedelinin herhangi bir nedenle banka kayıtlarında iptal edilmesi vb sebepler ile ödemenin gerçekleşmemesi halinde; ALICI, SATICI’ nın ödemenin gerçekleşmemesi nedeni ile uğradığı ve/veya uğrayacağı zararı derhal tazmin eder, ayrıca hizmet bedelinin iki katı tutarında cezai şart ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, web sitesinde yer alan ücretlerin içerisinde KDV’ nin eklenmiş olduğunu kabul eder.

5.8. ALICI, SATICI’ nın işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde her zaman değisiklik yapma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, SATICI’ nın hizmet ve/veya hizmetlerin fiyatları ile ilgili haber vermeksizin her zaman değişiklik yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Web sitesinde yer alan hizmetler ile ilgili yapılan değişiklikler nedeni ile SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.10. ALICI, hizmetin sunum şekline dair Site’ de yer alan bilgilerden farklı bir şekilde hizmet alması halinde, bu durumu sipariş verildikten sonra dahi –sipariş iptali de dâhil olmak üzere- derhal düzeltme, değiştirme hakkı olduğunu, bundan dolayı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik bilgileri ile ilgili güncellemeleri yapmakla yükümlü olup, aksi halde meydana gelebilecek zararlardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik bilgileri ile ilgili gerçek bilgi vermekle yükümlüdür, aksi halde doğabilecek zararlardan dolayı sorumlu olduğunun bilincindedir. ALICI, tüm beyanlarından ve yorumlarından sorumludur.

5.11. ALICI, SATICI’ nın web sitesinin başka web sitelerine, reklam yerlerine bağlantı verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle oluşacak zararlardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu veyahut yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.12. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmeti ifa eden site çalışanı veyahut bir üçüncü kişi ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ile site çalışanı ve/veya üçüncü kişiler arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklar sadece tarafları ilgilendirir, bu hususlarda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, site çalışanı ile yaşadığı herhangi bir uyuşmazlığı, SATICI’ ya derhal yazılı olarak bildirir. SATICI, uyuşmazlık ile ilgili gerekli gördüğü tedbirleri alır.

5.13. ALICI’ nın fatura talebini ödeme tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde [email protected] e yazılı olarak bildirmesi akabinde, hizmete ilişkin fatura ALICI’ ya kargo ile gönderilecek olup, kargo masraflarından ALICI sorumludur.

5.14. ALICI, www.formassist.net sitesinde yer alan beslenme tavsiyelerinin tıbbi tedavi anlamına gelmediğini, ALICI’ nın özel sağlık durumları ile ilgili SATICI’ nın bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, çalışanların sunduğu içeriğin 18 yaş altındakiler ve/veya zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. ALICI, site içeriği kapsamında verilen beslenme listesi, tavsiyesi, diyet listesi, egzersiz programı vb hizmetlerden site çalışanlarının sorumlu olduğunu, bunların içeriği nedeni ile SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.16. ALICI, hiçbir şekilde tıbbi tedavi niteliği taşımayan ve özel sağlık durumlarının varlığı halinde uygulanmaması gereken site hizmetleri nedeni ile SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. SATICI, herhangi bir sebep göstermeksizin ALICI’ nın üyelik hesabını kapatabilir. ALICI, üyelik bilgilerinin SATICI tarafından saklanabileceğini, kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, site içeriğinde yer alan hizmetin şeklinin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi vs kayıplardan dolayı SATICI’ nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da dilediği zaman [email protected] adresine e-posta ile bildirimde bulunduğu takdirde üyelik hesabını kapatabilir. Bu halde SATICI, üç gün içinde ALICI’ nun üyelik hesabını kapatacaktır.

5.18. ALICI; site çalışanı ile karşı fikri hakları, özel hayatın gizliliğini, kişisel hakları ihlal eden, tehditkâr, saldırgan, karalayıcı, illegal, hakaret niteliğinde, aşağılayıcı, cinsel içerikli vb bir şekilde iletişim kurması veya kurmaya çalışması, cinsel içerikli ve/veya ahlak dışı resim, video vb kayıtlar göndermesi halinde, site çalışanının maddi – manevi zararlarını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde SATICI, ALICI’ nın üyelik hesabını derhal kapatabilir. Üyelik hesabının kapatılması ile ilgili doğacak ve/veya doğabilecek kayıplardan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.19. ALICI, Site üzerinde mesaj kutularına yazdığı yazı ve/veya şekillerin SATICI tarafından kayıt altına alındığını ve saklandığını, bu kayıtların SATICI tarafından kullanılabileceğini ve/veya kullanıma sunulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

6.1. SATICI, www.formassist.net ile ilgili tüm logolar, çizimler, ikonlar, web sitesi dizaynı, grafikler vb tüm biçimsel ve içeriksel sunumların sahibidir. Web sitesinde yer alan tasarımların, ikonların, çizimlerin, logoların, grafiklerin… vb her türlü biçimsel ve içeriksel kullanım izne tabidir. İzinsiz kullanım hallerinde SATICI’ nın her türlü cezai, hukuki ve icrai şikâyet ve talep hakları mahfuzdur.

6.2. SATICI, herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarını, özel hayatın gizliliğini, kişisel hakları ihlal eden, tehditkâr, saldırgan, karalayıcı, illegal içerikleri derhal kaldırma hakkına sahiptir.

MADDE 7: GIZLILIK

7.1. ALICI, SATICI’ nın daha iyi hizmet verebilmek, daha güvenli alışverişi sağlamak, reklam, bilgilendirme… vb sebeplerle kişisel bilgilerinin, Site üzerinde yer alan mesaj kutularına yazılan yazıların toplanmasını, kayıt altına alınmasını ve saklanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Site’ ye vermiş olduğu bilgilerin üçüncü kişilerle reklam, bilgilendirme vb nedenlerle paylaşılabileceğini, kullanılabileceğini, bu çerçevede üçüncü kişilerin kullanımına sunulabileceğini, üçüncü kişilere satılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Üyelik sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden ALICI sorumludur. ALICI, üyelik hesabı altında yapılan tüm işlemlerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik hesabı ile ilgili herhangi bir güvenlik açığı şüphesi halinde SATICI’ yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm zararlardan mesul olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Yeni hizmetler, promosyonlar, kampanyalar, etkinlikler, güncellemeler vb durumlar ile ilgili üyelere e-posta gönderilebilir. ALICI, [email protected] e posta adresine mail göndererek, bu bildirimleri almayı istemediğini bildirebilir.

7.4. ALICI, SATICI’ nın web sitesini ziyaret edenler ve en çok ilgi çeken sayfalar ile ilgili bilgi edinmek amacı ile Google Analytics kullanmakta olduğunu kabul etmektedir.

7.5. ALICI’ nın Sitede gerçekleştirmiş olduğu kredi kartı ve mobil ödemelerin PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş. vasıtası ile yapıldığını, bu nedenle ödeme nedeni ile yaşanan her türlü sorundan Ayazağa Caddesi No:4 Uniq İstanbul Plaza B2 Kat:3 Maslak, Sarıyer – İSTANBUL adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş. nin tek başına sorumlu olduğunu, bu çerçevede ödeme ile ilgili uyuşmazlıklarda tüm şikayet, dava ve/veya icrai haklarını PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ ye karşı ileri süreceğini, SATICI’ nın bu hallerle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş..’ nin iletişim bilgisi 0212 705 20 00’ dir.

7.6. ALICI, SATICI’ nın çevrimiçi hizmetleri geliştirebilmek adına çerezleri kullandığını ve giriş yapılıp yapılmadığını gösterir sadece çerezlerle çalışan belirli bağlantıları kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. DEĞİŞİM / İADE / CAYMA HAKKI

8.1. ALICI; hizmet sunumuna ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet Mesafeli Satış Sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir. Son indirim promosyonu ile satılmış olan ve/veya hediye çeki ile verilmiş olan hizmet ve/veya hizmetlerin iadesi, değişimi mümkün değildir.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya [email protected] adresine eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.1. 8.1. ve 8.2.’ de yer alan şartlar bir arada bulunduğu takdirde SATICI, cayma bildiriminin ve faturanın kendisine ulaşmasından itibaren 20 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür. Ancak SATICI, ilk olarak ALICI’ ya başka bir hizmet ile değişim ya da belirli bir süre için promosyon kodu veya hediye çeki verme hakkını kullanabilir. Başka bir hizmet ile değişim halinde, yeni hizmet mevcut hizmetten daha yüksek fiyatlı ise, ALICI aradaki farkı ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yeni hizmetin fiyatının mevcut hizmetin fiyatından daha az olması halinde, aradaki fark için 6 (altı) ay geçerli olmak üzere SATICI hediye kupunu, çeki… vs verme hakkını haizdir.

8.2.2. ALICI’ nın hizmet değişim hakkını veya cayma hakkını kullanmak istemesi halinde ilk olarak [email protected] adresine talebini iletmeli ve fatura iade adresini öğrenmelidir. Bu talepte, ALICI iadesi istenen hizmet ile değiştirmek istediği hizmeti belirtmelidir. İade edilen hizmet, Form Assist ekibi tarafından incelenecek ve ALICI hizmetin iade alınıp alınmadığı ile ilgili bilgilendirilecektir.

8.2.3. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.2.4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8.2.5. İade edilen hizmetin ücretinin iadesi süresince banka vs ödeme kanallarında doğabilecek iade masrafları, ALICI’ ya aittir.

MADDE 9: YETKI

9.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından, konusundan, ifasından doğan tüm uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk, Türk Hukuku’ dur, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

9.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’ nın hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9.3. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ ne yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ nin 6. Maddelerinde yer alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğe göre 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI: ACTS İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİILERİ A.Ş.

ALICI: {$Siparis.billing.first_name} {$Siparis.billing.last_name}

TARİH: {$SabitTanimlar.ImzaTarihi}

1
Selam,
Sana nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by